Gratis fragt på alle medlemskaber
samt alle ordrer over 279,-

Min kurv

Your cart is empty
Kurv

Min kurv

Your cart is empty

Kurv

COOKIE- OG PERSONDATA POLITIK

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i Planet Hundo ApS (”Planet Hundo”), CVR-nr. 41780746.

Oversigt:

 • Cookie- og datapolitik
 • Generelt om persondata
 • Kategorier af personoplysninger
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • De registrerede
 • Hvor længe opbevarer Planet Hundo personoplysninger?
 • Videregivelse af oplysninger
 • Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
 • Indhentelse af personoplysninger fra tredjemand
 • Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 • Overførsel til tredjelande
 • Registreredes rettigheder
 • Ændringer i behandlingen af personoplysninger
 • Henvendelse til Planet Hundo
 • Klage til Datatilsynet
 1. Cookie- og datapolitik
  • Når du klikker dig ind på PlanetHundo, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.
  • Hvad er en cookie?
   En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. En cookie kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.
  • Hvilke cookies lagres, og hvad bruges de til?
   På PlanetHundo anvendes cookies til følgende formål:
   Teknisk funktionalitet: Så vi kan huske dine præferencer, f.eks. om du har accepteret cookies eller ej.
   Trafikmåling og besøgsstatistik: Som vi primært bruger til at forbedre websitets indhold og navigation.
   Individuelt målrettet annoncering: Så vi kan vise dig den markedsføring, som vi formoder, er mest relevant for dig.
  • Sådan blokerer og sletter du cookies
   Ønsker du ikke at modtage cookies fra PlanetHundo, kan du i de fleste browsere vælge avancerede cookie-indstillinger under internetindstillinger og tilføje PlanetHundo til listen over websites, du ønsker at blokere cookies fra. Under internetindstillinger kan du ligeledes slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du indstiller din browser til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktioner på vores website, der ikke virker, og i visse tilfælde kan du opleve slet ikke at kunne anvende websitet.
  • Samtykke
   Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel du møder, når du først besøger websitet. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies). Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til brug af cookies. Du får også en ny forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål eller i hvem der sætter cookies på websitet.

 2. Generelt om persondata
  • Som en konsekvens af din aftale med Planet Hundo indsamler og behandler vi personoplysninger på vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere (samlet ”samarbejdspartnere”)
  • Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”GDPR”), som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i GDPR og den nuværende persondatalov.
  • Nedenfor fremgår de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem der kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 3. Kategorier af personoplysninger
  • Planet Hundo behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige til det aftalte formål. Vi behandler primært almindelige oplysninger som navn, adresse, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. og andre kontaktoplysninger samt oplysninger om dit kæledyr, der gør os i stand til at yde den aftalte ydelse.

 4. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Det er muligt at tilmelde sig PlanetHundos nyhedsbrev.
   Tilmelding til nyhedsbrev kræver, at du afgiver et samtykke. For at kunne levere nyhedsbreve til dig, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail. Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Vi gemmer dit samtykke i op til to år.
 1. De registrerede
  • Planet Hundo behandler kontaktoplysninger mv. på samarbejdspartnere samt de kontaktpersoner, vi har hos samarbejdspartnere, herunder ansatte hos samarbejdspartnere.

 2. Hvor længe opbevarer Planet Hundo personoplysninger?
  • Planet Hundo sletter personoplysninger, når vi ikke længere har et behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, Planet Hundo er underlagt i forhold til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.
  • Under et løbende kundeforhold sletter vi som udgangspunkt ikke personoplysninger.
  • Når kundeforholdet er ophørt, sletter vi som udgangspunkt alle dine personoplysninger senest 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor kundeforholdet er ophørt.
  • Planet Hundo er i visse tilfælde berettiget til at behandle personoplysninger i en periode ud over 5 år. Det kan f.eks. følge af lovgivningsmæssige krav, fordi der verserer en tvist eller krav i øvrigt fra offentlige myndigheder.

 3. Videregivelse af personoplysninger
  • Planet Hundo videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgået kontrakt eller for at opfylde vores forpligtelser i øvrigt.
  • Vi videregiver f.eks. kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere i det omfang, det er nødvendigt, for at Planet Hundo kan levere den aftalte ydelse.
  • Som led i Planet Hundo administration benyttes databehandlere, som får overført relevant persondata f.eks. som led i bogføring.

 4. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
  • Planet Hundo behandling af personoplysninger har hjemmel i GDPR artikel 6 eller 9.
  • Retsgrundlaget for langt den overvejende del af de personoplysninger, vi behandler, har hjemmel i GDPR artikel 6, 1b. Ifølge denne bestemmelse kan vi behandle personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt.
  • Planet Hundo behandler desuden personoplysninger som følge af en retlig forpligtelse, jf. GDPR artikel 6, 1c.
  • Planet Hundo kan desuden behandle personoplysninger i medfør af den såkaldte interesseafvejningsregel, jf. GDPR artikel 6, 1f. De legitime interesser, der kan begrunde behandlingen, er f.eks. at det kan være nødvendigt at videregive kontaktoplysninger til samarbejdspartnere, for at Planet Hundo kan levere sine ydelser.

 5. Indhentelse af personoplysninger fra tredjemand
  • Hvis det er nødvendigt for at levere en ydelse, kan Planet Hundo indhente personoplysninger, primært kontaktoplysninger, fra en tredjemand.

 6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
  • Ifølge gældende lovgivning skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer personlige oplysninger i vores IT-system.
  • Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til vores samarbejdspartneres interesser.

 7. Overførsel til tredjelande
  • Planet Hundo benytter databehandlere, der enten selv er beliggende i et tredjeland eller som benytter underdatabehandlere uden for EØS.
  • Ved overførsel til tredjelande (lande uden for EØS) benyttes EU-Kommissionens standart kontrakter eller et der på anden måde sikrer, at beskyttelsesniveauet i tredjelandet for så vidt angår de overførte persondata svarer til beskyttelsesniveauet inden for EØS.

 8. Registreredes rettigheder
  • Den registrerede har i medfør af GDPR artikel 15 – artikel 20 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger.
  • Retten til indsigt
   • Den registrerede har ret til at få Planet Hundo bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den registrerede behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
  • Retten til berigtigelse af personoplysninger
   • Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget af Planet Hundo uden unødig forsinkelse.
  • Retten til sletning af personoplysninger
   • Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger slettet af Planet Hundo uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse eller en lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare, herunder behandle, personoplysningerne.
  • Retten til begrænsning af personoplysninger
   • Den registrerede har under visse omstændigheder ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset.
  • Retten til indsigelse
   Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til jesper@planethundo.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 9. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
  • Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 10. Henvendelse til Planet Hundo
  • Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Planet Hundo, skal du rette henvendelse til: jesper@planethundo.dk.

 11. Klage til Datatilsynet
  • Hvis du ønsker at klage over Planet Hundo behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen
Planet Hundo ApS

Senest revideret: Maj 2021
Næste revision: Maj 2022

 

Nyhedsbrev

Vidste du at....

 • Mere end 10 % af alle hunde i Danmark er Labrador retrievere?

 • Der lever omkring 600.000 hunde i Danmark, og at mellem 20-25 % af danske hjem har hund?

 • Hundeejere har 24 % mindre risiko for en tidlig død?

 • Vidste du, at Dansk Kennel Klub har registreret 26% flere hunde under coronanedlukningen end ellers?

 • Vidste du, at de australske aboriginfolk brugte hunde som måleenhed til at måle kulde? De sov sammen med hunde, og hvis det var 4 eller 5 hunde koldt, var det ret koldt. 

 • Vidste du, at en hund kan lære op til 1.000 ord? Og de fleste kender omkring 60, som de kan skelne uden videre.

 • Vidste du, at to hunde overlevede Titanics forlis i 1912. En pekingeser og en pomeranian.

 • Vidste du, at en hunds næsehule er 30-40 gange større end menneskets? Der er gode grunde til, at de har så god en lugtesans! Vi har 5 mio. lugteceller - en hund af 220 mio.!

 • Vidste du at en hund hører 10 gange bedre end et menneske, og at den blandt andet kan høre overtoner, som vi slet ikke kan registrere?

 • Vidste du, at hundens knurhår er så følsomme, at de kan mærke ændringer i vindens hastighed?

 • Vidste du, at en hund kun har svedkirtler mellem trædepuderne? Ellers kommer den af med varme ved at halse.

 • Vidste du at amerikanerne bruger flere penge på hundemad end på babymad?

  PlanetHundo

  Fiskerbakken 5
  3250 Gilleleje

  Kontakt

  hej@planethundo.dk
  Tlf.: 53 83 88 09
  Kontakt os her

  Din konto

  Login
  Abonnement

  © Copyright // PlanetHundo, 2021 // Alle rettigheder forbeholdes